نمایش 1–30 از 95 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

فیروزه

170,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 10.40  قیراط ابعاد:11*19 میلیمتر

فیروزه

88,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.30  قیراط ابعاد:8*10 میلیمتر

فیروزه

61,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.75  قیراط ابعاد:8*8 میلیمتر

فیروزه

35,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.10  قیراط ابعاد:5*9 میلیمتر

فیروزه

52,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 3.10  قیراط ابعاد:7*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

45,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 3.50  قیراط ابعاد:7*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

57,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.50  قیراط ابعاد:6*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

30,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 3.05  قیراط ابعاد:7*10میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

70,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 1.80  قیراط ابعاد:6*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

80,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.80  قیراط ابعاد:8*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

66,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 4.30  قیراط ابعاد:10*10میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

60,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.45  قیراط ابعاد:5*12میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

62,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.65  قیراط ابعاد:7*10میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

65,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.50  قیراط ابعاد:5*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

68,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 3.90  قیراط ابعاد:7*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

98,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 4.40  قیراط ابعاد:10*13میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

68,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 3.40  قیراط ابعاد:9*12میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

97,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 3.15  قیراط ابعاد:7*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

70,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 5.40  قیراط ابعاد:8*11میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

65,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 5.35  قیراط ابعاد:9*15میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه

60,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 6.20 قیراط ابعاد:10*14میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه طبیعی و زیبا

30,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 1.10  قیراط ابعاد:5*6میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه طبیعی و زیبا

55,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 1.70  قیراط ابعاد:6*7میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه طبیعی و زیبا

20,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 0.55  پوینت ابعاد:4*5میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه ی بسیار زیبا

45,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 1.90  قیراط ابعاد:6*9میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه طبیعی و زیبا

40,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 1.05  قیراط ابعاد:5*7میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه ی طبیعی خوشرنگ

40,000 تومان
نام محصول:فیروزه ی طبیعی خوشرنگ تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 1.20  قیراط ابعاد:5*6میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه ی زیبا

35,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 0.80  پوینت ابعاد:4*6میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه ی طبیعی | زیبا و خوشرنگ

80,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 1.35  قیراط ابعاد:6*7میلیمتر کیفیت:عالی

فیروزه ی زیبا و خوشرنگ

70,000 تومان
نام محصول:فیروزه طبیعی و زیبا تراش خورده و آماده برای سوار روی انگشتر، گردنبند، دستبند وزن: 2.60  قیراط ابعاد:6*10میلیمتر کیفیت:عالی